2023

Term 1 – 30 January – 6 April

Term 2 – 24 April – 24 June

Term 3 – 10 July – 15 September

Term 4 – 2 October – 20 December

 

2024

Term 1 – 29 January – 28 March

Term 2 – 15 April – 28 June

Term 3 – 15 July – 20 September

Term 4 – 7 October – 20 December