2022

Term 1 – 31 January – 8 April

Term 2 – 26 April – 24 June

Term 3 – 11 July – 16 September

Term 4 – 3 October – 20 December

 

2023

Term 1 – 30 January – 6 April

Term 2 – 24 April – 24 June

Term 3 – 10 July – 15 September

Term 4 – 2 October – 20 December